synonim monarchistyczny

odm. monarchistyczny, monarchistyczna, monarchistyczną, monarchistyczne, monarchistycznego, monarchistycznej, monarchistycznemu, monarchistyczni, monarchistycznych, monarchistycznym, monarchistycznymi, niemonarchistyczna, niemonarchistyczną, niemonarchistyczne, niemonarchistycznego, niemonarchistycznej, niemonarchistycznemu, niemonarchistyczni, niemonarchistyczny, niemonarchistycznych, niemonarchistycznym, niemonarchistycznymi